2016

1 januari 2016
Iedereen wensen wij een voorspoedig 2016

LIVE, like haven is on earth
LOVE, like you have never been hurt
SING, as if no one can hear
DREAM, like there are no impossible love

1- Blue's - 22

Ga door naar Britisch Virgin Islands 1.