Spanje 2018 1

De volgende dag is het weer mooi weer. Het is hier de hele week voor Pasen vakantie. In 2012 hebben we deze week in Sevilla meegemaakt nu willen we zien hoe het in Ayamonte gaat.
Als we s ’middags de stad inlopen is er gelukkig nog een winkel open, de rest van de week is bijna alles gesloten.

De Paasweek heet in Spanje Semana Santa en is een Katholiek religieus feest dat de periode tussen Palm Zondag tot Paas zondag beslaat.
Het is een van de jaarlijkse top gebeurtenissen in het leven van de stad. 
In Spanje gaat deze week gepaard met veel tradities, en vooral die in Andalusië genieten veel faam.

Deze processies zijn in essentie boeteprocessies. De processie begint met boetelingen, die kleding dragen met puntvormige maskers, om de anonimiteit te waarborgen. Deze kostuums zijn later ook door de (overigens sterk anti katholieke) Amerikaanse Ku Klux Klan gebruikt, waardoor het beeld van de Spaanse boeteling bij sommigen in het westen een negatieve gevoelswaarde heeft gekregen.
Deze traditie in Spanje is ouder en gaat ruim vijfhonderd jaar terug.

Na de boetelingen komen de leiders van de broederschap met hun  mooiste kunst schatten in hun handen. Voorop loopt de oudste broeder die de Cruz de guía (een groot kruis) draagt en het vaandel van de desbetreffende broederschap.

Hierna komt de eerste draagbaar, Paso genoemd met een tafereel uit het lijden van Christus.
De beelden zijn ambachtelijk gesneden uit hout. Meestal worden ze bijzonder aangekleed met goud geborduurde kostuums, gemaakt van kostbare stoffen.
De basis van een paso is
vaak
verguld of verzilverd.

Hierna volgt de muziek, afhankelijk van de dag van de week met snerpende trompetten en het ritmische tromgeroffel of melancholische klanken dat aanzwelt als ze om een hoek komen.

Nu komt de volgende groep nazarenos (boetelingen)  met het vaandel van de volgende broederschap, de andere dragen brandende kaarsen.
Met hun mantels, koorden en puntkappen in de kleuren van hun broederschap, zien ze er imponerend uit.

Dan volgt weer de kruis drager en de mannen met kaarsen en vaak meisjes met wierook.

De volgende Paso beeld weer het lijden van Jezus uit, deze is belegd met goudblad.

 

De Paso wordt gedragen door leden van de broederschap die Costalero’s  (dragers) worden genoemd. De pracht en praal op de Paso maken deze niet gewichtsloos.
De Costalero’s lopen onzichtbaar onder de baar soms wel vijftig man, er is niet te zien hoe de mannen urenlang hun uitputtingsslag beleven en hun zware last meezeulen. Enkele Paso’s wegen ruim drieduizend kilo.
Rond elke Paso lopen reserve Costalero’s zodat ze het dragen direct over kunnen nemen als er een uitvalt. Ze dragen een hoofddeksel dat in de nek een dikke rol heeft waarop de draagbalk rust.

Ga door naar de volgende pagina,
of ga terug naar de
vorige.